Thông báo đổi tên Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Hưng Thịnh

Đăng lúc 28.12.2017

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Hưng Thịnh xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, Quý đối tác và Quý Khách hàng kể từ ngày 05/12/2017 Công ty chúng tôi chính thức thay đổi một số thông tin như sau:

 

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Hưng Thịnh xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, Quý đối tác và Quý Khách hàng kể từ ngày 05/12/2017 Công ty chúng tôi chính thức thay đổi một số thông tin như sau:


Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH

     - Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
     - Mã số thuế: 0302588518

Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND (HUNG THINH LAND)

     - Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
     - Mã số thuế: 0302588518

Đề nghị Quý cơ quan, Quý đối tác và Quý Khách hàng thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn tài chính cho Công ty chúng tôi theo thông tin thay đổi trên.

Trân trọng./.